Algemene voorwaarden/ terms conditions

Op alle rechtsbetrekkingen van Arno de Voogd Fotografie Zijn de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 51878852.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitrukkelijk van de de hand gewezen.

 • Respecteer het auteursrecht op foto’s
 • Vraag altijd toestemming aan de fotograaaf als je een foto wilt gebruiken.
 • Vertrouw niet op de mededelingen van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
 • Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
 • Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden
 • Probeer altijd de maker van de foto te achterhalen. Gebruik alleen een foto als je weet wie de maker is.
 • Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
 • Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf
 • Let op de rechten die andere op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen voor toestemming voor gebruik.
 • Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publikatie.

 

Download de Algemene voorwaarden.

DOWNLOAD

Terms and Conditions

All legal relations between the Arno Voogd Photography Are the terms of the Photographers Federation apply , which are filed with the Chamber of Commerce in Rotterdam under number 51,878,852 .

The applicability of the general conditions of the other party is hereby expressly turnout of rejected .

 • Please respect the copyright on photos
 • Always ask permission with the photographer if you want to use a photo.
 • Do not rely on the statements of others . Only the photographer can give permission to use a photo .
 • Always make clear agreements about the use and reimbursement .
 • Use a picture only for the agreed purposes.
 • Always try to find out who is the creator of the picture. Only use a photo if you know who the author is .
 • Always include the name of the photographer if u use a photo .
 • Do not edit or crop a picture without the permission of the photographer.
 • Please note that the rights to the photographs may also include other’s. ¬†Also ask them for permission before use .
 • Always give the photographer a copy of the publication .

Download the Terms and Conditions.

DOWNLOAD